Poistenia

Spočítajte si, s akým investičným životným poistením neprerobíte

Čo je investičné životné poistenie a ako funguje? U tohto druhu poistenia je výška poistného plnenia, teda peňazí, ktoré vám poisťovňa vyplatí, závislá na miere ziskovosti investičného portfólia. Výška vyplatenej sumy v prípade dožitia teda závisí od výslednej sume na vašom podielovom účte na konci poistenia. Funguje to tak, že po podpise zmluvy platíte v pravidelných mesačných platbách poistné a poisťovňa na základe vášho výberu tieto peniaze investuje. Ak zarába, máte nárok na podiel zo zisku. Riziko prípadných finančných strát však nenesie poisťovňa, ale vy.

Rovnako ako u väčšiny investičných produktov (napríklad v bankách) aj poisťovne si strhávajú správne poplatky. Platí ale, že poisťovne sa riadi inou legislatívou ako investičné spoločnosti. Čo má vplyv na podobu produktov investičného životného poistenia, zverejňovanie informácií o fondoch a prípadne aj na váš výpočet dane. (U investičného životného poistenia máte nárok na daňový odpočet.) Podobne ako u iných typov poistenia, ani tu vám v prípade predčasného ukončenia zmluvy nebudú vyplatené všetky peniaze, ktoré máte v poisťovni uložené. Poisťovňa je totiž zníži o doposiaľ nezaplatenú časť počiatočných nákladov.

Výber poisťovne by ste mali poriadne premyslieť
Investičné životné poistenie je dlhodobý produkt, ak o ňom uvažujete, mali by ste poriadne zvážiť, v ktorej poisťovni si ho zriadite. Dôležitý nie je len samotný výber investičného portfólia, kam prostredníctvom poistenia hodláte investovať. Mali by ste si zistiť taky treba to, ako poisťovňa pristupuje k vyplácanie poistnej sumy v prípade smrti. Nie vždy totiž vaši príbuzní dostanú dohodnutú poistnú sumu. Niektoré poisťovne v tomto prípade vyplácajú aktuálnu kapitálovú hodnotu investície, ak je vyššia než dohodnutá poistná suma, iné len zaplatené poistné, ďalšie môžu vyplácať súčet poistnej sumy a kapitálovú hodnotu investície.

Zaujímať by ste sa mali tiež o poplatky a ich výšku, účtované poisťovňou. Tie sú strhávané buď z prijatého poistného, ​​alebo z podielového účtu. Platiť budete mesačný poplatok, vstupný poplatok a tiež poplatok za správu fondov. Okrem toho majú poisťovne i mimoriadne poplatky, napríklad v prípade, že sa rozhodnete pre zmenu investičnej stratégie, budete mať záujem o čiastočný odkup a podobne.

Vypočítajte si náklady svoje investície do životného poistenia
Až doteraz nebolo ľahké sa v ponúkaných produktoch investičného životného poistenia zorientovať. Od začiatku júla 2019 nájdete na webových stránkach Českej asociácie poisťovní kalkulačku nákladovosti investičného poistenia, ktorá porovnáva všetky produkty tohto typu od všetkých poisťovní združených v asociácii s výnimkou poisťovne ERGO. Dohromady sa jedná o 14 poisťovní a 27 rôznych produktov.

Kalkulačka za vás spočíta celkovú nákladovosť (teda poplatky) v percentách za celú dobu platnosti zmluvy v závislosti na mesačnom poistnom a dobe trvania poistenia. Vychádza pritom z aktuálnej situácie k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy a zahŕňa aj bonusy, ak vám na ne vzniká nárok. Do kalkulačky zadávate celkovú výšku mesačnej platby, ktorú chcete v rámci poistenia investovať a celkovú dobu trvania poistenia. Výsledkom je nákladovosť poistenie.

Zistíte tak, koľko skutočne za to či ono investičné životné poistenie zaplatíte, a tým pádom si môžete odvodiť aj jeho potenciálnu ziskovosť. Nedajte na to, čo vám vykladá investičný poradca na pobočke. Investície vám síce môžu priniesť slušný balík peňazí, ale isté je nemáte. Poplatky naproti tomu musíte platiť vždy. Vezmite si, že vám napríklad nákladovosť daného investičného produktu vyjde 10%, pri mesačnej splátke v hodnote 1000 Sk a pri dobe poistenia 30 rokov vás poplatky za celú dobu poistenia vyjdú na 36 000 Sk. (1000 × 0,1 = 100 Sk (mesačný poplatok), 100 × 12 (mesiace v roku) = 1200, 1200 × 30 (celková doba poistenia) = 36 000 Sk. Z celkovej sumy 360 000 Sk, ktorú na účet v poisťovni vložíte, budete mať 324 000 Sk.

Pozor na poplatky, ktoré sa nezapočítajú
Naším cieľom je zlepšiť orientáciu klientov v produktoch investičného životného poistenia naprieč celým trhom. Verím, že transparentné verejné porovnanie bude posilňovať zdravé konkurenčné prostredie, hovorí k uverejnenie kalkulačky Jan Matoušek, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovní.

V kalkulačke sa vám po zadaní potrebných údajov zobrazí prehľadná tabuľka nákladovosti investičných zložiek všetkých produktov všetkých poisťovní. Pri jednotlivých produktov sú vidieť náklady v percentách a výška poplatkov v korunách. Sú však náklady, ktoré kalkulačka do svojich výpočtov nezahŕňa, pretože majú individuálny charakter a súvisí so správaním konkrétneho klienta. Ide napríklad o bonusy spojené s bezškodovým priebehom poistenia alebo napríklad dohodnutej zmluvnej pokuty.

Kalkulačka nezohľadňuje tiež poplatky spojené s rizikovou časťou produktov, nákladovosť jednotlivých podkladových investičných fondov, ktoré sú uvedené na stránkach jednotlivých poisťovní a klient sa na ne jedným klikom dostane priamo prostredníctvom odkazu v kalkulačke, dodáva Veronika Exner

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *