Poistenia

Koľko stojí poistenie psov, mačiek a ďalších zvierat?

Domáci maznáčikovia predstavujú pre mnohých z nás príjemnej spoločníkmi už od dávnej histórie. V súčasnej dobe má viac ako tretina slovenských domácností minimálne jedného domáceho maznáčika, či už sa jedná o psa, mačku, papagája či fretku. Málokto si však uvedomuje, že chov domáceho maznáčika nie je lacnou záležitosťou, okrem krmiva, výbavy a očkovanie musíme počítať, že aj zviera môže mať čas od času zdravotné problémy a bude potrebné navštíviť veterinára. V takom prípade sa vynára otázka: poistiť zviera, alebo nie? Čo sa oplatí viac?

Poistenie domácich maznáčikov slúži primárne ako krytie pre prípad liečby úrazov alebo chorôb, kde vám poisťovňa preplatí výdavky za hospitalizáciu, anestézii, ambulantné ošetrenie a veterinárne vyšetrenia a chirurgické zákroky, a to až do výšky dohodnutého limitu poistenia.
Ďalej je možné svoje miláčikov pripoistiť pre prípad:

Uhynutie alebo usmrtenia, kedy vám poisťovňa vyplatí sumu, na ktorú bolo poistenie dojednané, pri jeho zjednanie je však potrebné overenie znaleckým posudkom, či má dané zviera dohodnutú hodnotu.
Zodpovednosti za škodu, ktorú môže domáci maznáčik spôsobiť.
Cena za dohodnuté poistenie sa odvíja od konkrétnej ponuky danej poisťovne. Je tu potrebné zohľadniť vek zvieraťa, jeho váhu v dospelosti či územná platnosť (iba na území SR, v rámci EÚ). Niektoré poisťovne vám pri dojednaní môžu ponúknuť zľavu, ak si zvolíte napríklad ročnú frekvenciu platenia, pri on-line dohodnutie či pri poistení viacerých zvierat alebo pri dojednaní ďalšieho poistenia z ponuky produktov danej poisťovne.

Poistné podmienky tohto typu poistenia sa u jednotlivých poisťovní značne líši. Rôzne sú aj limity poistného plnenia a miera spoluúčasti v prípade škody.

Maznáčik od Českej poisťovne
Česká poisťovňa ponúka poistenie pre domáce zvieratá v rámci poistenia Maznáčik. V rámci tohto poistenia je vaše zviera chránené ako pred náklady za ošetrenie (na výber je poistná suma vo výške 15, 20 alebo 30 tisíc korún), tak aj pre prípad, že umrie alebo ho musíte minúť (vo výške 5, 10 alebo 15 tisíc korún), alebo pre prípad, že spôsobí nejakú škodu. Poistenie však disponuje aj obmedzením, resp. obmedzeným vstupným vekom zvieraťa. Vekový limit je nasledovné:

Pes vážiaci do 40 kg musí byť mladšie ako 8 rokov.
Pes vážiaci nad 40 kg musí byť mladšie ako 4 roky.
Mačka musí byť mladšie ako 8 rokov.
Poistené zviera musí byť tiež označené čipom alebo tetovaním. Výška spoluúčasti u tohto typu poistenia je stanovená v prípade Českej poisťovne na 10%, min. však 500 Sk. Ako veľmi vítaná poistná ochrana je poistenie zodpovednosti, ktoré je tu ponúkané až do limitu 2 000 000 Sk pre prípad ublíženia na zdraví alebo usmrtenie, 1 000 000 Sk pre prípad škody na majetku a vo výške 500 000 Sk pre prípad inej finančnej ujmy. Pri dojednaní poistenia formou on-line vám poisťovňa ako bonus dá navyše zľavu vo výške 10%.

Hafan od Českej podnikateľskej poisťovne
Ako už vyplýva z názvu, ČPP ponúka toto poistenie len pre psie domácich miláčikov. Poistenie zahŕňa náklady na veterinárnu liečbu a nutné lieky pri liečbe úrazu alebo choroby vášho psa a ďalej náklady na nutnú hospitalizáciu. Poistná ochrana sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá sa stala na území Slovenskej republiky, ale za príplatok je možné rozšíriť túto poistnú ochranu aj na území Európy.
Podmienkou pre dohodnutie poistenia je vek psa vo veku od 6 mesiacov do 8 rokov. Poistený musí byť taktiež registrovaný na príslušnom orgáne štátnej alebo obecnej správy (musí mať evidenčnú známku), čip ani tetovanie ale nie je nutné. Poistiť vášho maznáčika možno na 10, 20 alebo 30 tisíc korún a základná výška spoluúčasti je stanovená na 500 Sk.

Psík a mačička od Slavia poisťovne
V rámci tohto poistenia sú poistené náklady vynaložené na nevyhnutné, neodkladné veterinárne ošetrenie psa alebo mačky (vyšetrenie veterinárnym lekárom v prípade úrazu či choroby, liečivá aplikovaná veterinárnym lekárom v prípade úrazu či choroby, ambulantné chirurgické zákroky, používanie diagnostických prístrojov vrátane spotreby materiálu, anestézia, náklady potrebné hospitalizácie). Poisťovňa tiež garantuje vyplatenie 50% nákladov preukázateľne vynaložených poisteným za sterilizáciu poistené suky alebo mačky, povinnú komplexnú veterinárnu prehliadku poisteného zvieraťa, označenie poisteného zvieraťa mikročipom.
Medzi vstupné podmienky pre poistenie vášho maznáčika je:

Vek od 6 mesiacov do 5 rokov u psov váhovej kategórie nad 50 kg.
Vek od 6 mesiacov do 6 rokov u psov váhovej kategórie do 50 kg.
Vek od 5 mesiacov do 6 rokov u mačiek.
Domáci maznáčik musí byť označený čipom či tetovaním, musí mať evidenčnú známku a v prípade domácej starostlivosti musíte vlastniť platný pas zvieraťa.
Poistenie si môžete dojednať v troch limitných triedach:
Limitné trieda Ročný limit poistného plnenia pre liečbu chorôb Ročný limit poistného plnenia pre liečbu úrazov
V1 10 000 Sk 30 000 Sk
V2 20 000 Sk 60 000 Sk
V3 30 000 € 90 000 Sk
V rámci limitný triedy V3 vám poisťovňa navyše zabezpečí náhradné ubytovanie a náhradné starostlivosť či hľadanie strateného zvieraťa.

Hasičská vzájomná poisťovňa neponúka poistenie domácich zvierat ako takej, ale má vo sv

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *