Poistenia

Ako finančný poradca mení makléra a prečo čítať zmluvy?

Prečo som zmenil makléra? Pretože GDPR. Na jednej strane až toľko novôt GDPR nezaviedlo, však môj bývalý maklér to zobral veľmi vážne a s veľkým predstihom sa začal vyznávať v GDPR. Viac papierov, viac byrokracie, viac požiadaviek, ktoré pre malú firmu znamenajú vysoké investičné výdavky aj výdavky na poradcu. Pridajte k tomu “odstrašujúci” pokuty z GDPR za prípadné previnenia poradcov, nakoniec sa rozhodol vypovedať zmluvy poradcom s neveľkým obratom. Vrátane mňa.

nečakaná výpoveď
Výpoveď bola pre mňa trochu nečakaná, celú výpovednú dobu som sa nezastavil, aby som splnil pokiaľ možno rozrobenej požiadavky klientov a zaurgoval klientov, ktorí si týždne i mesiace niečo rozmýšľali. Potom som si urobil prázdniny a začal som skúmať možnosti. Oslovil som jednu firmu (označme ju ako B), druhá sa ozvala sama ako prvá ešte v čase výpovede (označme ju ako A) – o náhody nie je núdza.

Dosť som váhal. Potreboval som si dovyjasnit, či ma ďalšie riziká spojené s pokutami GDPR za to ešte vôbec stojí. Namiesto toho, aby som sa venoval klientom, čím ďalej väčšie percento času človek rieši byrokraciu, čím ďalej väčšie množstvo papierov – ktoré klienti o to menej čítajú, čím ďalej viac certifikátov a výpalných ČNB.

A pokuty padajú predovšetkým za túto nezmyselnú byrokraciu, pretože za skutočné prehrešky voči klientom sa ťažko odsudzuje. Mám moc zlé skúsenosti s úradmi a ich svojvôľou a teda nenulové riziko, že chytím nejakú tú miliónovú pokutu za nejaký veľmi “dôležitý” papier. Pred rokmi som si napr. Vybavoval živnostenský list pre spotrebiteľské úvery, pár dní pred koncom lehoty som bol upozornený kolegom, že je potrebné to isté poslať finančnému arbitrovi pod hrozbou miliónové pokuty …

Jednostranne výhodná zmluva
Firma B na mňa zapôsobila dobre online prezentácií, osobným pohovorom, malosťou, a pritom sa silným zázemím (jeden z brokerpoolů), veľa vecí by sa dalo dohovoriť bez ohľadu na brokerpool. Bohužiaľ zmluvnej dokumentácie bola daná daným brokerpoolem, a aj keď mi bolo ponúknuté meniť dôležité veci dodatkom, ako prevod kmeňa, našiel som tieto ustanovenia:

Ustanovenia všetkých Interných dokumentov Spoločnosti majú prednosť pred ustanoveniami obsiahnutými v texte tejto zmluvy. Všetky Interné dokumenty Spoločnosti platnom znení sú považované za prílohu tejto zmluvy a tvoria neoddeliteľnú súčasť jej obsahu. V prípade vzájomného rozporu Interných dokumentov Spoločnosti majú prednosť Obchodné podmienky.

Spoločnosť, a len spoločnosť, je oprávnená jednostranne meniť obsah zmluvy, Obchodných podmienok, Províznych podmienok, Podmienok spolupráce Kooperačnými osobami, Podmienok používania Intranetu, Záväzných postupov Partnerov a všetkých ďalších Interných dokumentov Spoločnosti (každá takáto zmena ďalej “Zmena zmluvy”)

Podľa vyššie uvedeného zo dňa na deň akokoľvek môže Spoločnosť zmeniť čokoľvek (zo dňa na deň môže zaviesť miliónové poplatky, alebo znemožniť výpoveď zmluvy, alebo zo mne urobiť “otroka”). Vzhľadom na to, že zmluva je nevypovedateľná z oboch strán, nechápem zmysel tak všeobecné jednostranné zmeny čohokoľvek (dokážem to pochopiť napr. U vyššie provízií, ale rozhodne nie u zmluvy).

Takže som dal spätnú väzbu, že bohužiaľ toto dojednanie nie som ochotný podpísať, pretože čokoľvek by som si dohovoril a bolo to v rozpore so súčasnými alebo budúcimi podmienkami, by bolo neplatné. Spoločnosť B automaticky zavrhla pre mňa všetky spoločnosti pod daným brokerpoolem.

Späť do multilevel?
Firma A sa vyvíjala dosť opačným spôsobom. Odštěpek “legendárny” (v negatívnom slova zmysle) MLM spoločnosti, u ktorej som kedysi začínal. Ponúkli mi byť aj mimo MLM hierarchiu, ponúkli mi plno možností dohody. Emočne som prekonával nechuť k MLM a aj z neverbálnych signálov som cítil varovanie. Ale vecne OK. Nechal som si naposílat všetky dokumenty. Bol som pochválený za to, že ako jeden z mála sa zaujímam o text podmienok – toto je vlastne motivácia, prečo píšem tento článok, aby nás bolo viac, pretože na podmienkach dosť záleží.

Po prečítaní som poslal kritiku podmienok, okrem iného aj jednostranných ustanoveniach, ale v zásade to bolo podepsatelné. Maximálna ústretovosť, poslali moje pripomienky vyššie, čo som ani nečakal. Urgovali ma. Stálo to na mňa. Nakoniec som sa rozhodol ísť do toho. Poslal som návrh dodatku o prevode kmeňa podľa dohody, na ktorom okrem iného stálo. A obratom som dostal ich dodatok s pre mňa nevyhovujúcim znením (bolo tam len o vlastníctve klientov, ale nič o spolupráci pri prevode kmeňa, navyše s obmedzením len na moju osobu z pre mňa neznámeho dôvodu) as textom Toto znenie je schválené vedením spoločnosti a je konečné. Spoločnosť A ma týmto odradila od seba, a aj ostatné MLM spoločnosti dala na koniec pomyselného zoznamu pre vyskúšanie. Aj spoločnosti A som neskôr odpísal spätnú väzbu, za ktorú mi zdvorilo poďakovali.

Buď takto, alebo nič
K iné známe a veľké spoločnosti mám osobné averziu kvôli vydieranie ľudí. Cez zamestnávateľa presadila, že zamestnanec-klient buď bude mať príspevok na vtedajší penzijné pripoistenie cez ňu, alebo nebude mať príspevok vôbec. Takže som ju neskúšal vôbec.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *